Sisukaart > B-kategooria algõpe > Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus koosneb kolmest õppetunnist. Üks teooriatund läbitakse klassiõppes või e-õppes ja teine tund (praktikum) looduslikes oludes või trenažööril. Praktilise sõidu tund toimub loodusliku pimedaga teeliikluses või pimeda aja puudumisel trenažööril. 

Lisaks autokooli õpilastele, kes osalevad esmaõppe algastme koolitusel, tuleb koolitus läbida ka neil, kes soovivad läbida lõppastme koolitust ning lõpetasid autokooli (koolituse lõpu kuupäev tunnistusel) pärast 01.10.2011 ja tunnistusel puudub märge esmaõppe pimeda aja koolituse läbimise kohta. Autokooli varem lõpetanutel ei pea mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusel vastavat märget olema.

Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. Koolituse tulemusel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust ja oma sõiduk teistele paremini märgatavaks teha, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte. Koolitatav oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske, teab ja tajub isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.