Sisukaart > Kasulikku

Kasulikku

 

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 "Autom" Põltsamaa Liiklusklubi lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Loe veel

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. "Autom" Põltsamaa Liiklusklubi (80046803) (edaspidi koolitaja)  lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena 1.jaanuarist 31.detsembrini. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti keeles.
1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
1.8 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis või e-õppena.
1.9 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1 õppekava nimetus;
1.9.2 õppekavarühm;
1.9.3 õppeesmärk;
1.9.4 õpiväljundid;
1.9.5 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.6 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 

Loe veel

Tegevusluba

  "Autom" Põltsamaa Liiklusklubi (80046803) loodi 1998 aastal, omab koolitusluba nr 176HTM, väljastatud 11.04.2012, mis on väljastatud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt. Tunnustatud kategooriad A1, A2, A, B ja BE.