Sisukaart > B-kategooria algõpe > Esmaabikoolitus

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus

Tänapäeva sõiduautod on varustatud rohke turvavarustusega ning erinevad kolmetähelised elektroonilised abimehed nagu ABS või ESP peaksid õnnetuse korral juhti ning reisijaid kaitsma. Õnnetused paraku ei hüüa tulles ning seepärast tuleks nendeks valmis olla. Õnnetuse korral on esmaabi sageli otsustava tähtsusega ning seda saate oskuste olemasolul osutada liiklusõnnetuses kannatanule enne kiirabi sündmuskohale jõudmist. Esmaabialased teadmised ja oskused võivad päästa nii perekonnaliikme, sõbra või sugulase elu!

Kõik mootorsõiduki esmase juhiloa taotlejad peavad läbima mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, mis annab elementaarsed teadmised ja oskused, kuidas hädaolukorras toimida. Koolituse maht on 16 tundi. Meie autokoolis läbitakse teooriakursus 10 tundi e-õppes enne praktika läbimist ja 6 tunnine praktika toimub kokkulepitud päeval.

Meie lektorid-instruktorid omavad erialast haridust ja pikaaegset pideva praktilise töö kogemust kiirabi- ja meditsiinivaldkonnas.

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas.

  • Õnnetusolukorra hindamine
  • Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi
  • Elustamine
  • Verejooksu peatamine
  • Haavade sidumine
  • Šokis kannatanu abistamine
  • Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral
  • Teadvuse kaotanud inimese abistamine