Sisukaart > Hinnakiri > AM - kategooria

AM - kategooria õpe

Mopeedi juhtimiseks on vajalik vastav juhtimisõigus ehk AM kategooria juhiluba. Mopeedi võib juhtida ka omades mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust. AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.
Mopeed on kahe-või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovatti, kuid ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.
Mopeed peab olema liiklusregistris registreeritud ja selle suhtes peab olema sõlmitud liikluskindlustuse leping.
Mopeedijuhi kvalifikatsiooni saamiseks tuleb autokoolis läbida vastava õppekava kohane koolitus. Koolitusele tulija peab olema vähemalt 14 aastane.
Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kaherattalise mopeediga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.01. Kui AM-kategooria mopeedi juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami kerge neljarattalise sõidukiga, siis märgitakse see eksami põhjal välja antud juhiloal ära koodiga 79.02.

Õppekava:
Neljarattalise AM Õppekava2015

AM-kategooria õppekava2020