Sisukaart > B-kategooria algõpe > Algastme libedasõidu koolitus

Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

Libedasõidu koolitus koosneb kahest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Teooria läbitakse klassiõppes või e-õppes, sõidutund läbitakse libedarajal. Koolituse läbimise kohta tehakse märge õpilase õpingukaardile.

Libedasõidu koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ning ohutu piki- ja külgvahega. Koolitusel selgitatakse juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt ning sõidukit ei saa hetkega seisma ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi. Kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust. Koolituse tulemusel teab juht, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada. Juht mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada ja seeläbi omab ta suuremat